Het Voorlichtingsysteem

Het Voorlichtingsysteem stroomlijnt activiteiten op gebied van studievoorlichting.

Gebruikers

De basis van het Voorlichtingsysteem is in 2002 ontwikkeld voor de Universiteit Twente. Inmiddels wordt het systeem gebruikt door 33 onderwijsinstellingen.

Doelen

  1. samenwerking stroomlijnen;
  2. scholen en scholieren sneller en persoonlijker benaderen;
  3. informatie inzetten voor betere en meer gerichte voorlichting.
Het Voorlichtingsysteem heeft koppelingen met studieData, HODEX, HOVI, EDU-DEX, VSNU universitairdoorleren, STAP, leeroverzicht.nl, WebHare en Summit.
Het voorlichtingsysteem heeft 8384 actieve gebruikers: opleidingsvoorlichters, studiecoordinatoren en studenten. Daarnaast wordt het systeem nog gebruikt door ongeveer duizend docenten en decanen.
Alle losse acties rondom opleidingsinformatie, meeloopdagen, (school-)voorlichtingen en decanencontacten worden omgezet in één samenwerkend geheel.
universitairemasters.nl universitairebachelors.nl hbobachelors.nl
voorlichtingsysteem.nl
© Web-Walker
privacyverklaring